Flisegulv understreger Roskildes status som international middelaldermetropol

Af: Martine Perregaard

17.05.2021

Arkæologer har i mange år interesseret sig for, hvor det unikke mosaikgulv i Sankt Laurentius stammer fra. Det særlige gulv må være importeret til Roskilde fra udlandet. Foto: ROMU.

Gulvet i Sankt Laurentius Kirke er noget ganske særligt, og arkæologer har interesseret sig for det gennem 90 år. Det sjældne mosaikgulv er lavet af teglfliser, og er formentlig et af de tidligste eksempler på brug af tegl i Skandinavien. Nye analyser har overraskende vist, at fliserne ikke er lavet i Roskilde.

Siden den første udgravning i Sankt Laurentius Kirke, foretaget af Nationalmuseet i 1931, har arkæologer interesseret sig for kirkens gulv – et meget smukt og usædvanligt mosaikgulv. Gulvet består af rød- og sortbrændte fliser lagt i et særligt mønster af cirkler og tern. Gulvet er sandsynligvis lagt omkring år 1150, og er dermed blandt de allertidligste, hvis ikke dét tidligste eksempel på anvendelse af tegl i Danmark og Skandinavien. Almindeligvis regner man med at teglkunsten kom til Danmark i 1160’erne. Der kendes ingen lignende gulve i Skandinavien, og arkæologer har derfor siden 1930’erne spekuleret i, om fliserne kunne være fremstillet et andet sted.

Det har vi nu fået svar på. Kemiske analyser, hvor sammensætningen af grundstoffer i mosaikgulvfliserne er sammenlignet med sammensætningen i prøver fra teglovne fra middelalderen udgravet i og nær Roskilde, viser nemlig, at gulvfliserne fra Skt. Laurentius ikke er lavet i eller nær Roskilde, men må være importeret til byen fra udlandet.

Resultaterne overraskede arkæologerne, da man regnede med, at fliserne nok kunne være fremstillet af udenlandske specialister, der kendte den, i middelalderen, helt nye og fremmedartede teknik, men at de sandsynligvis ville have fremstillet fliserne på stedet af lokalt ler. Men det viste sig altså, at selve gulvet var importeret.

Ligner kirkegulv fra Rhinområdet

Spørgsmålet er selvfølgelig så, hvor gulvet så stammer fra? Et godt bud kan være Rhinområdet i det vestlige Tyskland, hvor der findes lignende kirkegulve fra 1100-tallet. Fremtidige sammenligninger med kemiske analyser af materiale herfra, vil forhåbentlig kunne påvise flisernes nærmere oprindelse.

Men foreløbig peger resultaterne altså på, at der allerede i 1100-tallets Roskilde fandtes folk, der dels kendte til denne type kirkegulve, men som også havde midlerne, forbindelser og netværk, til at få et sådant gulv fremstillet og flyttet til Roskilde.

Resultaterne understreger derfor Roskildes tidlige betydning som en velstående international kirkemetropol.

Fakta om Sankt Laurentius:

  • Den nuværende Sankt Laurentius-kirke af sten er formentlig bygget omkring år 1125, men oven på resterne af en ældre kirke, bygget i træ i 1000-tallet.
  • Der tilføres gotiske elementer til kirken i løbet af 12- og 1300-tallet, og i 1500-tallet bygges et tårn.
  • Der blev første gang foretaget undersøgelser i kirkeruinen i 1931, og arkæologer har interesseret sig for den lige siden – ikke mindst det unikke mosaikgulv.
  • I 1998 lavede man endnu en udgravning og erfarede, at der lå et mørtelgulv under mosaikgulvet, der dermed er stenkirkens næstældste gulv, formentlig lagt omkring midten af 1100-tallet.
  • Næste skridt i processen er, at sammenligne analyserne af gulvfliserne fra Skt. Laurentius med prøver fra andre områder i Europa, særligt Rhinområdet, for at finde frem til, hvorfra fliserne kan være importeret.

 

FLERE ARTIKLER

Sankt Laurentius tårnet – omstillingsparat bygning gennem 500 år

Sankt Laurentius tårnet – omstillingsparat bygning gennem 500 år

Tårnet til Sankt Laurentius blev oprindeligt bygget som kirketårn. Men da kirken blev revet ned i forbindelse med reformationen, blev tårnet bevaret og har i årevis været benyttet til gavn for byen. I tårnet, der nu genåbner som besøgssted, kan man opleve dets 500 årige og meget alsidige historie, der både rummer fortællinger om fangeflugter og byens brandvagt.

læs mere
”Nogle gange må man viske tavlen ren for at finde ny viden”

”Nogle gange må man viske tavlen ren for at finde ny viden”

Han er middelalderarkæolog og museumsinspektør ved ROMU. Det er ham, der skal nikke på kulturarvens vegne, før man må opføre et parkeringshus på Sorte Brødre Plads, og han er fascineret af, hvordan skriftlige kilder og fysiske levn supplerer hinanden i arbejdet med historien. Mød Jesper Langkilde.

læs mere
X
Åbent i dag
d.2-10-2023
11.00-16.00